Přeskočit menu

Motivační rozhovory

Motivační rozhovory jsou terapeutickým a komunikačním přístupem zaměřeným na podporu vnitřní motivace lidí při změně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost a využívá se v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví, ve firmách i jinde – např. v práci se závislými na drogách či alkoholu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, změně životosprávy, v probační službě, v práci s mladistvými nebo při změnách v organizacích.

… více o motivačních rozhovorech

Doporučená literatura

V češtině:

Soukup J: Motivační rozhovory v praxi. Portál, 2014.

Rollnick S, Kaplan SG, Rutschman R: Motivační rozhovory ve škole. Portál, 2017.

Miller WR, Rollnick S: Motivační rozhovory. SCAN, 2003.

Kapitoly v knihách:

Soukup J: Motivační rozhovory v léčbě poruch příjmu potravy. In: Papežová H a kol: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání. Interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Mladá fronta, 2018.

Štefánková J, Lacigová S a kol: Motivace pacienta v diabetologické ambulanci. Mladá fronta, 2017.

Soukup J: Motivační rozhovory. In: Kalina K a kol: Klinická adiktologie. Grada, 2015.

Základní zahraniční publikace:

Miller WR, Rollnick S: Motivational Interviewing, 3rd ed. Guilford, 2013.

Miller WR, Forcehimes AA, Zweben A: Treating Addiction. Guilford, 2011.

Rollnick S, Miller WR, Butler CC: Motivational Interviewing in Health Care. Guilford, 2008 (připravuje se nové vydání)

Ryan RM, Deci EL: Self-Determination Theory. Guilford, 2017.

více na amazon.com, heslo Motivational Interviewing

Internetové stránky:

www.motivatio­nalinterviewin­g.org

Vzdělávání

Sdružení nabízí standardní výcviky v motivačních rozhovorech, dále možnost připravit výcvik uzpůsobený potřebám konkrétní organizace, možnost ochutnávky či jen stručného představení motivačních rozhovorů formou prezentace. Dále nabízí možnost konzultací pro organizace i jednotlivce, supervizních setkání s účastníky výcviků a spolupráci na projektech.

… více o možnostech vzdělávávní

Aktuálně

Motivační rozhovory pro vedoucí pracovníky

13.-14. ledna 2021
Výcvik v motivačních rozhovorech pro vedoucí pracovníky pod vedením Petra Elise a J. Soukupa, Praha
Více zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech, Brno

6.-8. listopadu 2020
Úvodní část výcviku v motivačních rozhovorech v Brně pod vedením J. Soukupa se bude konat 6.-8. 11. 2020.
Více zde…

Výcvik v motivačních rozhovorech, Praha

výhled na rok 2021
Výcvik v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa v Praze proběhne, až to situace umožní
Více zde…

Motivační rozhovory v praxi - Portál, 2014

Hledáte literaturu k tématu motivačních rozhovorů? V nakladatelství Portál vyšla kniha J. Soukupa Motivační rozhovory v praxi. Více zde…

Nová kniha o motivačních rozhovorech - Motivační rozhovory ve škole (Portál, 2017)

V nakladatelství Portál právě vyšla kniha Motivační rozhovory ve škole. Jde o překlad z angličtiny, spoluautorem knihy je jeden ze zakladatelů této metody, Stephen Rollnick.

Sdružení pro motivační rozhovory 2008
info@motivacnirozhovory.cz

Motivational interviewing